Speak to an expert: +44 01892 530 260
SMA Horizontal Throught Hole Jack
SMA Horizontal Throught Hole Jack
Reference: RFJ-SAR-B1N592-58
Termination Type Through Hole
Termination Horizontal
Gender Jack